120.000

Chỉ định thuoc: Tăng HA, suy tim sung huyết.

Danh mục: