65.000

– Dự phòng cơn đau thắt ngực. – Điều trị hỗ trợ trong bệnh suy tim trái nặng hay suy tim toàn bộ.
Danh mục: