190.000

Nautamine 90mg 20 tab ngừa và điều trị chứng say tàu xe, ngừa và điều trị buồn nôn và nôn.
Danh mục: