3.800.000

Thuốc Rivotril 2mg 100 viên nén điều trị tất cả các dạng động kinh, điều trị các chứng hoảng sợ có hoặc không kèm theo chứng sợ khoảng rộng.
Danh mục: