600.000

XATRAL SR 5MG điều trị một vài biểu hiện chức năng của chứng phì đại tuyến tiền liệt lành tính khi cần phải trì hoãn phẫu thuật & trong các đợt tiến triển.
Danh mục: