500.000

Điều trị những rối loạn có mức độ của tiểu tiện liên quan đến phì đại lành tính của tuyến tiền liệt.
Danh mục: