370.000

Thuốc ROWATINEX làm tan và tống sỏi trong hệ thống thận niệu, điều trị bảo tồn sỏi thận.

Danh mục: