450.000

Thuốc tiêm Somazina 1000 mg điều trị trong giai đoạn cấp của chấn thương sọ não nặng có rối loạn tri giác, dùng trong điều trị các tai biến mạch máu não.
Danh mục: