570.000

Dung dịch tiêm MAGNEVIST 10ML chụp hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) của sọ & tủy sống, chụp hình ảnh cộng hưởng từ toàn cơ thể, chụp MRI toàn cơ thể ở trẻ em < 2 tuổi.
Danh mục: