7.400.000

MENOPUR 75IU dạng bột pha tiêm điều trị vô sinh ở phụ nữ bị thiểu năng buồng trứng có gonadotropin giảm hoặc bình thường. Tăng kích thích buồng trứng có kiểm soát trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.
Danh mục: