7.300.000

TS-ONE CAPSULE 20 Tên hoạt chất thuoc: tegafur 20mg; gimeracil 5,8mg; oteracil kali 19,6mg
Danh mục: