75.000

Điều trị triệu chứng đau tại chỗ các dạng viêm tai với màng nhĩ còn nguyên cho trẻ em > 6 tháng tuổi và người lớn thuoc: viêm tai giữa cấp sung huyết, viêm tai có bóng nước do virus, viêm tai chấn thương do áp suất.
Danh mục: