900.000

Dung dich truyền tĩnh mạch NUTRIFLEX LIPID PERI 1250ML cung cấp dinh dưỡng qua tĩnh mạch ngoại biên, linh động kết hợp chất béo; dinh dưỡng bổ sung hoặc kết hợp nuôi ăn đường tiêu hóa; liệu pháp dinh dưỡng glucose nồng độ thấp

Danh mục: