690.000

Chỉ định thuoc: Nexium hỗn dịch uống được chỉ định chính cho điều trị GERD ở trẻ em từ 1-11 tuổi.Bệnh trào ngược dạ dày-thực quản (GERD)- Điều trị viêm xước thực quản do trào ngược- Điều trị dài hạn cho bệnh nhân viêm thực quản đã chữa lành để phòng ngừa tái phát- Điều trị triệu chứng bệnh trào ngược dạ dày-thực quản (GERD) Nexium hỗn dịch uống cũng có thể dùng được cho những bệnh nhân nuốt khó dịch phân tán của viên nén Nexium kháng dịch dạ dày. Đối với những chỉ định cho những bệnh nhân từ 12 tuổi trở lên xin xem thông tin kê toa của Nexium viên nén kháng dịch dạ dày.

Danh mục: