140.000

DIZZO được chỉ định trong các trường hợp thuoc: ăn chậm tiêu, chứng khó tiêu, đầy hơi, nghiện rượu, chứng khó tiêu liên quan tới hút thuốc lá, đầy bụng.

Danh mục: