40.000

Thuốc Magnesi Sulfat Kabi 15% điều trị các triệu chứng gây ra do tình trạng giảm Mg máu, bổ sung Mg trong phục hồi cân bằng nước điện giải, điều trị sản giật.

Danh mục: