340.000

Thuốc Seroquel XR 50mg chỉ định chống loạn thần, điều trị bệnh tâm thần phân liệt, điều trị rối loạn lưỡng cực.

Danh mục: