140.000

Gabapentin được sử dụng một mình hoặc kết hợp với các thuốc khác để điều trị cơn co giật do động kinh ở người lớn và trẻ em ít nhất là 12 tuổi.Gabapentin cũng được sử dụng với các thuốc khác để điều trị động kinh cục bộ ở trẻ em 3-12 tuổi.

Danh mục: