Chỉ định thuoc: Giảm viêm, chống phù nề sau chấn thương hoặc phẫu thuật.

Danh mục: