100.000

Nhiễm Candida âm đạo 1 liều duy nhất 150mgViêm màng não do CryptococcusNhiễm nấm da, đặc biệt biệt là trường hợp nặng, kháng với điều trị tại chỗ.

Danh mục: