130.000

Chỉ định(Dùng cho trường hợp) Thuốc này không được dùng trong trường hợp dị ứng với một trong các thành phần của thuốc. Khi dùng thuốc này đồng thời với disulfirame, phải có ý kiến của bác sỹ

Danh mục: