30.000

Thuốc METRONIDAZOL 250mg viêm âm đạo do Trichomonas vaginalis, nhiễm khuẩn âm đạo, lỵ amip cấp và amib gan, bệnh do Gardia, nhiễm khuẩn kỵ khí…

Danh mục: