150.000

CIPROBAY 500MG điều trị nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm trùng tiết niệu, viêm bàng quang, lậu và các nhiễm trùng khác
Danh mục: