32.000

Điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, kể cả các chủng tiết men penicilinase. Nhiễm khuẩn tiết niệu, sinh dục. Nhiễm khuẩn da, cấu trúc da. Nhiễm khuẩn đường mật, cơ, xương, khớp. Nhiễm khuẩn huyết, dự phòng trong phẫu thuật. Cefazolin có hiệu quả khi dùng trong các phẫu thuật mà nhiễm khuẩn tại nơi mổ có thể gây ra các nguy cơ trầm trọng.

Danh mục: