45.000

Chỉ định thuoc: Thuốc chứa Lysozyme và Cetylpyridinium. Thuốc được chỉ định cho: – Đau họng nhẹ không có sốt. – Áptơ, thương tổn nhỏ trong miệng.

Danh mục: