85.000

Làm sạch hố mũi, tập hỉ mũi & dễ dàng hỉ mũi ở trẻ nhỏ.Được khuyến cáo nên dùng trong điều trị viêm mũi xoang cấp & mãn ở trẻ nhỏ.

Danh mục: