20.000

Levigatus trị thuoc: Mụn trứng cá, mụn mủ, vết thương nông, trầy da, côn trùng cắn, rôm sảy, đỏ da mông, hăm ở trẻ em, bỏng độ 1.
Danh mục: