68.000

– Bổ sung chất kẽm, trị cảm. – Trị bệnh thiếu kẽm, với các triệu chứng thuoc: rối loạn tính cách, chậm lớn, giảm tính dục nam, giảm miễn dịch, vết thương chậm lành, hói đầu, lỡ da.- Bổ sung chất kẽm, trị cảm.- Trị bệnh thiếu kẽm, với các triệu chứng thuoc: rối loạn tính cách, chậm lớn, giảm tính dục nam, giảm miễn dịch, vết thương chậm lành, hói đầu, lỡ da.
Danh mục: