60.000

Dùng cho những tổn thương da do bị nhiễm Staphylococcus hay Streptococcus tiến phát hay thứ phát.
Danh mục: