370.000

Thuốc nhỏ mắt Azarga thành phần Brinzolamide 10 mg/ml, timolol maleate 5 mg/ml điều trị glaucoma
Danh mục: