50.000

Thuốc Dex-Tobrin Điều trị viêm kết mạc mí mắt và viêm kết mạc nhãn cầu, viêm giác mạc phần thùy trước của mắt, viêm màng mạch nho trước mạn tính.
Danh mục: