475.000

Tăng cholesterol máu nguyên phát (loại IIa) hoặc rối loạn lipid máu hỗn hợp (loại IIb). Tăng cholesterol máu gia đình kiểu đồng
Danh mục: