30.000

Bệnh mạch vành (do thiếu oxy cung cấp cho cơ tim) thuoc: Đau thắt ngực do co thắt mạch (đau thắt ngực Prinzmetal, đau thắt ngực biến thể). Đau thắt ngực ổn định mãn tính (đau thắt ngực do gắng sức). Tăng huyết áp nguyên phát (cao huyết áp).
Danh mục: